U bevindt zich in
Home
Dutch Amateur Radio Station
PA0BAK
HoofdstukkenMijn Shack Antennes en Vergunning Frequenties en Bandplan Instellingen en Verenigingen Logboek Modes Vrije Frequenties Wetgeving logboek Pagina's Start Beschermde Titel Morse alfabet RadioZendamateur worden Toezicht op Telecommunicatie Voorlichting AntenneBureau Wat mag een RadioZendAmateur
Voorlichting AntenneBureau

Het Antennebureau krijgt regelmatig vragen over en van radiozendamateurs. 1 In deze nieuwsbrief leest u het antwoord op die vragen.
Daarnaast leest u over de nieuwe gedragslijn voor radiozendamateurs en het nieuwe registratiesysteem in ‘Mijn Agentschap Telecom’.


Wat is een radiozendamateur 2
Radiozendamateurs houden zich hobbymatig bezig met het verzenden en ontvangen van berichten uit de hele wereld of zelfs uit de ruimte.
Vaak doen ze dat met zelfgebouwde antenne-installaties.

Radiozendamateurs en de ontwikkeling van mobiele communicatie
De experimenten van radiozendamateurs hebben zo’n 100 jaar geleden de basis gelegd voor de moderne radio- en telecommunicatie.
Nederland telt nu 12.500 radiozendamateurs.

De meest recente ontdekking van radiozendamateurs is de storing van LED-lampen op de frequentiebanden waarop zij mogen uitzenden.
Nu blijkt dat LED-lampen mogelijk ook storen op dezelfde frequenties als waarop de WiFi werkt.
Het Volkskrant-artikel 'Foute ledlampen zijn mogelijk stoorzender voor WiFi signalen' (link werkt niet) van 25 oktober 2018 beschrijft hoe dit kan en wat toezichthouder Agentschap Telecom hieraan doet.

Het verschil tussen een radiozendamateur en een radiopiraat
Radiozendamateurs noemen we ook radioamateurs of zendamateurs.
Zij moeten een diploma halen, voordat zij actief mogen zenden.
Na het behalen van het diploma heeft de zendamateur de benodigde basiskennis en krijgt hij een frequentie toegewezen waarop hij legaal mag uitzenden.

Radiopiraten maken radioprogramma’s die ze uitzenden op frequenties die toegewezen zijn aan andere gebruikers.
Dit illegale gebruik van frequenties van anderen kan leiden tot gevaarlijke situaties.
Het Trouw-artikel 'Radiopiraten spelen met levens: ‘Plotseling klonk André Hazes in de cockpit'’ van 16 juli 2018 beschrijft welke gevolgen het gedrag van radiopiraten kan hebben.


Wat mag een radiozendamateur 3
Er gelden wetten en regels voor radiozendamateurs.
Agentschap Telecom ziet erop toe dat zij zich hieraan houden.

Verplicht examen en registratie voor radiozendamateurs
Voordat iemand zich een radiozendamateur mag noemen moet hij of zij een examen afleggen.
Afhankelijk van het type examen krijgt de zendamateur een maximum zendvermogen en één of meer frequenties toegewezen.
Meer informatie hierover staat op de website van Stichting Radio Examens (SRE).

Na het behalen van het gewenste diploma, kan hij of zij zich registreren als radiozendamateur in het nieuwe klantportaal van Agentschap Telecom.
Na registratie krijgt de zendamateur een callsign of radioroepnaam waarmee hij zich kan identificeren.
De antenne van de zendamateur wordt dan ook getoond in het Antenneregister.
Radiozendamateurs kunnen in het klantportaal op elk moment hun gegevens inzien, wijzigen of intrekken.

Nieuwe gedragslijn voor radiozendamateurs biedt meer ruimte voor experimenten.

Vernieuwde gedragslijn radiozendamateurs
Vanaf april 2017 geldt de ‘Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs’.
De grootste verandering in de gedragslijn is de techniekneutraliteit van de nieuwe vergunningen voor radiozendamateurs.
Deze biedt meer ruimte voor experimenten.

Zendmasten radiozendamateurs in het Antenneregister
Antenne-installaties van radiozendamateurs kunnen er verschillend uitzien.
Dit komt omdat sommige zendamateurs hun antenne-installatie zelf bouwen.
Afhankelijk van het doel van de zendamateur gebruikt hij of zij antennes om mee te zenden én ontvangen, of ‘luisterantennes’ die alleen maar signalen ontvangen.
Antennes met een zendvermogen vanaf 10 decibel Watt (dBW) staan in het Antenneregister.
Luisterantennes staan hier niet in, deze zenden immers niet.

Er staan nu 8.269 antenne-installaties van zendamateurs in het Antenneregister.
Als u denkt dat een antenne onterecht niet in het register staat, dan kunt u dit bij ons meldenvia het formulier Melden fout Antenneregister.

Wanneer vergunning nodig voor zendmasten radiozendamateurs
Aan het plaatsen van een zendmast van een zendamateur zijn regels verbonden.
Antenne-installaties tot 5 meter mogen vergunningsvrij achter het eigen huis geplaatst worden.
Voor antenne-installaties aan de voorzijde van het huis en antennes die hoger zijn dan 5 meter moet een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente.
Op de website van het omgevingsloket kunt u een check doen om te kijken of een antenne-installatie een vergunning nodig heeft.

Bij het afgeven van een omgevingsvergunning voor een zendmast moet de gemeente naast het toetsen op het lokale welstandsbeleid ook de impact op de leefomgeving afwegen.

Bezwaar tegen zendmast radiozendamateur
Soms is er onder buurtgenoten discussie over een zendmast.
Op 3 oktober 2018 bepaalde de Raad van State in de uitspraak verleende omgevingsvergunning plaatsen antennemast Oss (201709507/1/A1) dat een gemeente niet alleen moet toetsen op het lokale welstandsbeleid.
Bij het afgeven van een omgevingsvergunning moet de gemeente ook de impact op de leefomgeving afwegen.


Storing op uw apparatuur door radiozendamateurs 4
Radiozendamateurs mogen geen storingen veroorzaken.
Ervaart u storing op uw apparatuur en woont u in de buurt van een radiozendamateur?
Bekijk samen met de zendamateur waar de storing vandaan komt.
Meestal is de storing samen eenvoudig op te lossen.
Als u er onderling niet uitkomt, kunt u de storing melden bij Agentschap Telecom.

Storing op apparatuur melden bij Agentschap Telecom
Na het melden van een storing bij Agentschap Telecom, kijkt een inspecteur van de organisatie met u en de radiozendamateur naar de oorzaak van de storing.


Veiligheid zendmasten radiozendamateurs 5
De door de Europese Unie aanbevolen norm voor elektromagnetische straling van antennes voor mobiele communicatie, geldt ook voor de antennes van radiozendamateurs.

Optelsom elektromagnetische straling moet onder de norm blijven
Net als de antennes voor mobiele telefonie, gebruiken antennes van radiozendamateurs elektromagnetische straling om informatie te verzenden.
Om ervoor te zorgen dat mensen geen negatieve effecten ondervinden van de straling van antennes, hanteert Nederland de door de Europese Unie aanbevolen norm, de zogenoemde ICNIRP-blootstellingslimieten.

De optelsom van alle elektromagnetische straling, inclusief de signalen van antennes van zendamateurs, moet onder deze blootstellingslimieten blijven.
Toezichthouder Agentschap Telecom meet de elektromagnetische veldsterktes steekproefsgewijs door heel Nederland.
Overal in Nederland ligt de gemeten veldsterkte van antennes ongeveer een factor 10 onder de strengste blootstellingslimiet van 28 volt per meter (V/m).

Alle veldsterktemetingen die in opdracht van het Antennebureau zijn gedaan, zijn openbaar en staan op de website van het Antennebureau.

Een radiozendamateur zendt niet continu, waardoor er niet 24 uur per dag sprake is van elektromagnetische straling.

Meten elektromagnetische straling bij zendmast radiozendamateur
Af en toe krijgt het Antennebureau de vraag of er gemeten kan worden bij de antenne van een radiozendamateur omdat omwonenden zich zorgen maken.
Om zo’n meting te kunnen doen is medewerking van de radiozendamateur nodig.
Dit omdat een radiozendamateur niet continu zendt, waardoor er niet 24 uur per dag sprake is van elektromagnetische straling.
Het contact leggen als omwonende met een radiozendamateur blijkt soms lastig waardoor de omwonende vaak afziet van een meting.

De meest recente meting bij een antenne van een radiozendamateur is van 25 oktober 2017.
Uit deze meting blijkt dat de elektromagnetische straling ruim onder de strengste blootstellingslimiet van 28 V/m blijft.
De meetresultaten leest u in het rapport veldsterktemeting gemeente Valkenswaard 2017 (PDF, 477 KB).


Antenne radiozendamateur 6
Radiozendamateursbouwen hun eigen zenders en antennes voor het doen van experimenten.
Ze leggen contact met andere zendamateurs voor hun plezier.
Radioamateurs moeten een examen afleggenen zich registreren bij Agentschap Telecom.
Daarmee zijn zij bevoegd om te zenden en te ontvangen met hun antenne.

Regels bouwen antenne radiozendamateur
Een zendamateur heeft veel vrijheid bij het bouwen en experimenteren met antennes voor het bereiken van een optimaal ontvangst.
De antennes van radioamateurs zijn vaak uitgerust met harken, staven en schotels.

Een antenne-installatie van een radiozendamateur heeftgeen omgevingsvergunningvan de gemeente nodig als de antenne:

In alle andere gevallen is een omgevingsvergunning nodig.

Zendamateurs bouwen vaak in de breedte.
Als het bouwwerk het straatbeeld te veel aantast, kan de gemeente zich beroepen op de excessenregeling.
Het Burenrecht geeft wettelijk houvast als er geen overeenstemming is tussen de buren over het bouwwerk van antennes.

Antennes radiozendamateurs zenden niet continu
De antenne-installatie van een radiozendamateur zendt alleen als dezendamateurzijn hobby uitoefent.
In de praktijk is ditmaar een heel klein deel van de tijd.

Er zijn in Nederland twee grote landelijke verenigingen actief, de VERON en de VRZA.
Voordat een zendamateur mag zenden, moet hij slagen voor een examen en zijn frequentiegebruik registreren bij Agentschap Telecom.

Storingen door radiozendamateurs
Als een zendamateur storing veroorzaakt, wordt er van hem verwacht dat hij meewerkt aan het oplossen hiervan.
Dit staat in de gedragsregels voor zendamateurs van Agentschap Telecom.

Radiozendamateur is geen etherpiraat
Een radiopiraat wordt vaak een radiozendamateur genoemd.
Etherpiraten mogen, in tegenstelling tot zendamateurs, geen gebruik maken van zendapparatuur, beschikken niet over de benodigde kennis en zijn niet geregistreerd.
Piraten houden zich voornamelijk bezig met radioprogramma’s en het uitzenden van muziek, niet met experimenten.
De uitzendingen van deze piraten zijn illegaal.

Radiozendamateurs helpen bij noodsituaties
Zendamateurs zijn in staat om in allerlei situaties radioverbindingen te maken.
Dit kan van grote waarde zijn bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige gebeurtenissen.
De Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES) is een vrijwilligersorganisatie van geregistreerde zend- en luisteramateurs die hulpverleningsdiensten ondersteunen bij noodsituaties.
In de provincie Zeeland ondersteunt de Delta Radio Communicatie Ondersteuning (DRCO) de hulpverleningsdiensten bij noodsituaties.

1Bron: AntenneBureau
2Bron: AntenneBureau
3Bron: AntenneBureau
4Bron: AntenneBureau
5Bron: AntenneBureau
6Bron: AntenneBureau
Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
© 2021 pa0bak, overname eigen artikelen toegestaan met bronvermelding.
Artikelen van derden bevatten een bronvermelding.
Ron's CMS versie 210209a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast     op
2444 µsec.
21241 bytes
10 feb 2020
10 feb 2020