U bevindt zich in
Wetgeving
Dutch Amateur Radio Station
PA0BAK
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Vergunningen radiozendamateurs Wat mag een RadioZendAmateur Wetgeving
Vergunningen radiozendamateurs

Nieuwe vergunningen voor radiozendamateurs
Nieuwsbericht | 16-03-2017 | 15:34
Met ingang van 1 april 2017 gaat Agentschap Telecom anders om met vergunningaanvragen door radiozendamateurs.
De belangrijkste wijzigingen zijn: Onder bepaalde voorwaarden kan het agentschap aan F-amateurs vergunningen verlenen die een hoger zendvermogen (max +6 dB) toestaan dan het maximale zendvermogen dat met een registratie is toegestaan.
De aanvrager moet onder meer aantonen dat de veldsterkte niet de EMC-normen en ICNIRP-blootstellingslimieten overschrijdt op plaatsen die voor publiek toegankelijk zijn.

Meer informatie
Lees meer over Nieuwe vergunningen voor radiozendamateurs="https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/registreren-als-radiozendamateur">vergunningen voor radiozendamateurs en lees de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs.
Deze gedragslijn vervangt per 1 april 2017 de beleidsnotitie Onbemand frequentiegebruik en is tot stand gekomen in onderlinge samenwerking met de landelijke verenigingen voor radiozendamateurs VERON en VRZA.

Nieuwe aanvraagformulieren
U vindt de nieuwe aanvraagformulieren voor het aanvragen van een vergunning voor relaisstations, bakenstation en hogere zendvermogens bij Vergunningen voor radiozendamateurs

Bron: AgentschapTelecom op 01 januari 2020.
Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
© 2021 pa0bak, overname eigen artikelen toegestaan met bronvermelding.
Artikelen van derden bevatten een bronvermelding.
Ron's CMS versie 210209a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast     op
2692 µsec.
6599 bytes
01 jan 2020
01 jan 2020