U bevindt zich in
Vrije Frequenties
Dutch Amateur Radio Station
PA0BAK
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start 27MHz 27MHz (2) LPD PMR PMR (2)
27MHz (2)

Met de term 27 MC ofwel 27 megacycles per second wordt de CB-frequentieband bedoeld.
De term is de verouderde Engelse benaming voor 27 MegaHertz, de algemene frequentie.
De golflengte is 11 meter, vandaar dat de CB-band ook wel 11 meter-band genoemd wordt. CB staat voor Citizens' Band, Engels voor "burgerlijke radioband".
In Nederland loopt de band van 26,965 MHz tot 27,405 MHz. Het zenden gebeurt met het zogenaamde "bakkie", een radio waarmee ontvangen maar ook uitgezonden kan worden.
Overigens gebruiken soms ook radiopiraten deze term om hun zendapparaat aan te duiden.
Het gebruik van CB-radiozendontvangers is vergunningvrij maar wel aan regels gebonden.
Zo moet er gebruikgemaakt worden van goedgekeurde apparatuur en mag er alleen uitgezonden worden met de volgende modulatietechnieken en bijbehorende vermogens.

Inhoud
Wetgeving in Nederland
De Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015 bepaalt onder meer dat geen vergunning is vereist voor gebruik van frequentieruimte, indien daarbij gebruik wordt gemaakt van radiozendapparaten in de 27 MHz-frequentieband (CB), mits gebruikt in de in bijlage 3 daarvan aangegeven frequentiebanden en met inachtneming van de daarbij behorende gebruiksvoorschriften.
Modulatie DraaggolfModulatieKanaalspatiëring
FM 4 W 4 W 10 kHz
AM 1 W 4 W 10 kHz
SSB (LSB-USB)Afwezig 4 W 10 kHz

In de 27MC-band wordt over het algemeen gesproken over kanalen in plaats van frequenties.
In Nederland zijn er 40 kanalen beschikbaar voor legaal gebruik.
Veel moderne radio's laten zowel frequentie als kanaalnummer zien.

De in Nederland en België legale kanalen plus frequenties staan hier onder.
Ook hebben bepaalde kanalen in Nederland een aparte functie.
Omdat het in sommige gevallen om Internationale verbindingen gaat, is het verstandig om hier rekening mee te houden bij gebruikmaken van de 27MC.

Hier een overzicht:
Kanaal FrequentieKanaal Frequentie
01 26,965 21 Algemeen oproepkanaal België FM 27,215
02 26,975 22 Kanaal voor campers en korte mobiele verbindingen 27,225
03 26,985 23 27,255
04 Algemeen Oproepkanaal Duitsland 27,005 24 Internationaal kanaal voor Packetradio 27,235
05 27,015 25 27,245
06 27,025 26 27,265
07 27,035 27 27,275
08 27,055 28 27,285
09 Noodoproepkanaal 27,065 29 27,295
10 27,075 30 Internationaal kanaal voor SSTV 27,305
11 Test kanaal 27,085 31 27,315
12 27,105 32 Kanaal voor kerkdiensten (voornamelijk vanuit Groot-Brittannië)27,325
13 27,115 33 27,335
14 Algemeen oproepkanaal Nederland 27,125 34 27,345
15 Algemeen oproepkanaal België AM 27,135 35 27,355
16 Veel gebruikt door 4x4 rijders (terreinwagens). (4x4=16) 27,155 36 27,365
17 27,165 37 27,375
18 27,175 38 LSB Amerikaanse CB-stations 27,385
19 Truckerskanaal 27,185 39 Internationaal kanaal voor Packetradio 1k2 27,395
20 27,205 40 27,405

Bereik van de zenders
Normaal gesproken zijn er in deze band alleen zichtverbindingen mogelijk (ca. 25 km). Echter, tijdens verhoogde zonneactiviteit kan de propagatie aanzienlijk groter zijn.
Zendamateurs spreken dan vaak over "condities".
Het is dan mogelijk om in Nederland Franse, Italiaanse en Spaanse CB'ers te horen en in uitzonderlijke gevallen zelfs Amerikanen.
Deze propagatie kan zo sterk zijn dat men lokale stations of stations tot 10 km afstand die men normaal makkelijk kan ontvangen, nauwelijks ontvangt.
Vooral packetradio ondervond veel hinder van propagatie, waardoor de lokale BBS soms maar nauwelijks te bereiken was en het forwarden (het doorsturen van berichten en bestanden naar een andere BBS) soms moest wachten of via een andere band gedaan werd dan de 27 mc.
Internationaal wordt 27,555 MHz gebruikt als aanroep frequentie tijdens propagatie.

Geschiedenis
De 27MC-band kwam in zwang onder Amerikaanse vrachtwagenchauffeurs in de jaren 50 van de twintigste eeuw.
De "bakkies" werden gebruikt voor onderlinge communicatie en doorbraken hiermee de sleur van de lange geestdodende ritten, maar ook kon men elkaar bij pech hulp bieden.
Hieraan wordt gerefereerd in truckersliederen als Giddy Up Go en Teddybeer van Gerard de Vries, en in de film Convoy gemaakt n.a.v. dè CB-hit Convoy van C.W. McCall uit 1975.

In Nederland was op dat moment het gebruik van deze AM-gemoduleerde zenders illegaal.
In de lente 1975 werden er actiegroepen opgezet voor vrijer radioverkeer:
Stichting Antennevrij en Vereniging de 27MC die nota bene met hun strijdlied de tiplijsten van de landelijke hitlijsten behaalden.
Al eerder was er ook de landelijke vereniging van 27MC-ers, de VRA-NCBHC, wat stond voor Vereniging van Radio-Amateurs, Nederlandse CitizensBand Hobby Club.
Deze vereniging heeft zich met name ook direct tot de politiek gewend.
Pas op 3 maart 1980 kwam er verandering en werd in Nederland het gebruik van de CB-band toegestaan.
Er mocht met 0,5 watt, FM-gemoduleerd, op 22 kanalen gewerkt worden, mits men in het bezit was van een vergunning (MARC-vergunning).
MARC stond voor Machtiging Algemene Radio Communicatie.
Deze machtiging kostte ƒ 35 en kon zonder cursus of opleiding door iedereen gekocht worden mits je 14 jaar of ouder was.
Het tokkelen werd een immens populaire hobby en binnen korte tijd ontstond er ook een enorme drukte en was het vrijwel onmogelijk geworden op normale tijdstippen lange afstanden te overbruggen.
Mede door deze drukte werden later (in 1982) 40 kanalen toegestaan met een maximumvermogen van 2 watt om uiteindelijk op de huidige CEPT-standaard van 40 kanalen met 4 watt maximale modulatie op FM/AM/SSB uit te komen.

Heden
De enorme drukte van de jaren 70 en 80 is voorbij.
Velen zijn gestopt met de hobby; men is niet meer geïnteresseerd en communicatie is dankzij GSM en internet een andere weg aan het bewandelen.
Een ander deel heeft bij het Agentschap Telecom een licentie gehaald (niet te verwarren met de 27MC-vergunning van vroeger) en mag zich nu "radiozendamateur" noemen.
Desondanks is er nog steeds een groep CB'ers actief en is deze band niet helemaal uitgestorven.
De verplichte vergunningen zijn in Nederland en België afgeschaft.

Enkele uitdrukkingen uit het jargon
Bron: Wikipedia op 02 januari 2020.
Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
© 2021 pa0bak, overname eigen artikelen toegestaan met bronvermelding.
Artikelen van derden bevatten een bronvermelding.
Ron's CMS versie 210209a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast     op
28923 µsec.
25457 bytes
02 jan 2020
02 jan 2020