U bevindt zich in
Antennes en Vergunning
Dutch Amateur Radio Station
PA0BAK
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start AntenneConvenant Antenne Radiozendamateur Antenne Wanneer Vergunnings Vrij Beleid Plaatsing van Antennes BlootstellingsLimieten KennisPlatform Regels Plaatsing Antennes Bestandeninfoblad schotelantennes 20 7.pdf
KennisPlatform

 

Alle zendmasten moeten voldoen aan de blootstellingslimieten.
Het bedrijf dat de zendmast installeert moet ervoor zorgen dat de totale blootstelling door de zendmast op voor publiek toegankelijke plekken de blootstellingslimieten niet overschrijdt.
Het Agentschap Telecom van de overheid houdt hierop toezicht.In het Antenneconvenant zijn hierover afspraken gemaakt tussen overheid en mobiele telefoon bedrijven.

Voor het plaatsen van een zendmast moet de eigenaar van de grond of het gebouw altijd toestemming geven.Voor een deel van de zendmasten en antenne-installaties is een vergunning nodig, voor andere niet.

Vergunningplichtige antennes
Voor zendmasten en antenne-installaties die hoger zijn dan 5 meter, is een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.De gemeente stelt de vergunningeisen op, mede gebaseerd op landelijke richtlijnen en afspraken.
Een gemeente maakt aanvragen voor vergunningen voor een vrijstaande zendmast bekend via hun website en de gemeentepagina’s in huis-aan-huis-bladen.
Meestal geldt bij een zendmast de reguliere voorbereidingsprocedure.
Dat betekent dat de gemeente binnen acht weken een besluit moet nemen op de vergunningaanvraag.Binnen zes weken na publicatie van het besluit kun je bezwaar maken bij de gemeente.
Je moet dan wel belanghebbende zijn; dat wil zeggen dat je in de buurt van de zendmast woont.De gemeente bepaalt of je bezwaar terecht (gegrond) is.
Vervolgens neemt zij een besluit, vaak na advies van een bezwaarschriftencommissie.Ben je het niet eens met dit besluit, dan kun je in beroep bij de rechtbank.
Onderaan het gemeentebesluit staat altijd hoe en waar je in beroep kunt gaan tegen de beslissing.
Soms geeft de gemeente omwonenden tijdens de aanvraagprocedure al de gelegenheid een ‘zienswijze’ (hun mening over plaatsing van een zendmast) in te dienen.

Vergunningvrije antennes
Er is geen omgevingsvergunning nodig voor antennemasten van hulpverleningsdiensten en installaties op gebouwen met een mast lager dan vijf meter boven de dakrand.
Voor vergunningvrije zendmasten gelden de afspraken uit het Antenneconvenant.
Het doel van dit convenant is dat ook vergunningvrije zendinstallaties zorgvuldig worden geplaatst.
Als er een vergunningvrije zendmast op een woongebouw geplaatst wordt waar jij woont, dan kun je samen met andere bewoners stemmen volgens de instemmingsprocedure uit het Antenneconvenant.
Als je woont tegenover een gebouw waarop een vergunningvrije zendmast geplaatst wordt, heb je geen stemrecht.

Bron: KennisPlatform op 20 oktober 2020.
Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
© 2021 pa0bak, overname eigen artikelen toegestaan met bronvermelding.
Artikelen van derden bevatten een bronvermelding.
Ron's CMS versie 210209a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast     op
2408 µsec.
7264 bytes
20 okt 2020
20 okt 2020