U bevindt zich in
Antennes en Vergunning
Dutch Amateur Radio Station
PA0BAK
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start AntenneConvenant Antenne Radiozendamateur Antenne Wanneer Vergunnings Vrij Beleid Plaatsing van Antennes BlootstellingsLimieten KennisPlatform Regels Plaatsing Antennes Bestandeninfoblad schotelantennes 20 7.pdf
BlootstellingsLimieten

 

Een internationale commissie heeft blootstellingslimieten opgesteld voor elektromagnetische velden.
Deze International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) beoordeelt hiervoor regelmatig de stand van de wetenschap op het gebied van elektromagnetische velden en gezondheid.
Er zijn verschillende blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden van verschillende frequenties.
De limieten zijn gebaseerd op wetenschappelijk vastgestelde effecten die tijdens of kort na blootstelling kunnen optreden.

De Europese Unie heeft alle lidstaten aanbevolen om de blootstellingslimieten van de ICNIRP na te leven ter bescherming van de bevolking.
Deze limieten vormen ook een onderdeel voor de productveiligheidseisen voor apparatuur die in de handel worden gebracht.

Limieten voor mobiele telefoons en zendmasten
De blootstellingslimieten voor mobiele telefoons en zendmasten voor mobiele communicatie zijn vastgelegd in Europese normen.
Fabrikanten zijn verplicht te voldoen aan deze eisen, waardoor verondersteld mag worden dat al deze producten veilig zijn.
Het Agentschap Telecom, dat valt onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Klimaat, controleert dit.
Als je een product buiten de Europese Unie koopt, kan het zijn dat het niet aan deze eisen voldoet.
Zo mag bij voorbeeld een mobiele telefoon alleen op de markt gebracht worden als zijn zogeheten SAR-waarde kleiner is dan 2 watt per kilogram.

De blootstellingslimiet voor elektromagnetische velden met frequenties tussen 10 MHz en 400 MHz is 28 V/m.
De limieten voor de frequenties van 400 MHz tot 2 GHz worden per frequentie berekend en lopen op tot 61 V/m.
Voor frequenties van 2 GHz tot 300 GHz geldt een vaste blootstellingslimiet van 61 V/m.

Bron: KennisPlatform op 20 okt 2020.
Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
© 2021 pa0bak, overname eigen artikelen toegestaan met bronvermelding.
Artikelen van derden bevatten een bronvermelding.
Ron's CMS versie 210209a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast     op
3170 µsec.
6162 bytes
20 okt 2020
20 okt 2020