U bevindt zich in
Antennes en Vergunning
Dutch Amateur Radio Station
PA0BAK
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start AntenneConvenant Antenne Radiozendamateur Antenne Wanneer Vergunnings Vrij Beleid Plaatsing van Antennes BlootstellingsLimieten KennisPlatform Regels Plaatsing Antennes Bestandeninfoblad schotelantennes 20 7.pdf
Beleid Plaatsing van Antennes

Beleid plaatsing van antennes
Er komen steeds meer draadloze netwerken omdat de behoefte hieraan groeit.
Om antennes te mogen plaatsen, moeten telecombedrijven aan verschillende voorwaarden voldoen.

Groeiende behoefte aan draadloze netwerken
Iedereen maakt steeds meer gebruik van draadloze communicatie.
Voor de radio, mobiele telefoons, babyfoons of draadloze computernetwerken.
Bovendien komt er steeds meer apparatuur die draadloos met elkaar ‘communiceert’.

Het kabinetsbeleid is erop gericht draadloze communicatie te stimuleren.
Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er voldoende plekken voor antenne-installaties zijn.
Zo staan er vaak antenne-installaties op overheidsgebouwen.

Nationaal Antennebeleid
Het overheidsbeleid stimuleert draadloze communicatie.
Maar Nederland kan niet onbeperkt worden gevuld met nieuwe antennes.
Wildgroei aan antennes moet worden voorkomen.
Bij de plaatsing van antennes moeten telecombedrijven rekening houden met de volksgezondheid, het leefmilieu en de veiligheid.
Daarom heeft de overheid Nationaal Antennebeleid opgesteld.

Omgevingsvergunning voor antennes
Het Nationaal Antennebeleid bepaalt dat voor sommige antennes een omgevingsvergunning nodig is.
Dat is nodig bij plaatsing van: Op de website van het Antennebureau staat meer informatie over de plaatsingsregels voor antennes.

Afspraken vergunningvrije antennes
Voor antennes tot 5 meter is geen omgevingsvergunning nodig.
Op deze manier kunnen bedrijven zo snel mogelijk hun draadloze netwerken uitbreiden, als dat nodig is.

Vergunningvrije antennes moeten wel zorgvuldig worden geplaatst.
De Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de aanbieders van mobiele telefonie hebben hierover afspraken gemaakt.
Deze staan in het Antenneconvenant.

In het Antenneconvenant staat bijvoorbeeld dat mobiele aanbieders een plaatsingsplan moeten opstellen voor de gemeente.
Hierin geven zij aan waar zij antenne-installaties willen bouwen, zowel vergunningvrije als vergunningplichtige.

Inspraak burgers bij plaatsing vergunningvrije antenne
In sommige gevallen hebben burgers inspraak bij de plaatsing van antenne-installaties.
De antenne kan bijvoorbeeld worden geplaatst op een gebouw met huurders.
In dat geval moeten de bewoners van het gebouw hiermee instemmen.
Als meer dan de helft van de huurders tegen stemt, gaat de plaatsing niet door.

Plaatsing van antennes van zendamateurs
Ook antennes van zendamateurs moeten van de overheid aan bepaalde regels voldoen.
Om een goede ontvangst te bereiken, experimenteren zendamateurs vaak met antennes.
Deze zijn te herkennen aan harken, staven en schotels.

Een zendamateur moet zich registreren bij het Agentschap Telecom.
Daarnaast moet hij nagaan of hij voor de antenne een omgevingsvergunning nodig heeft.

Antenneregister met alle antennes in omgeving
Het Antenneregister vermeldt waar antennes staan en wat voor antennes dit zijn.

Antennes en gezondheid
Antennes veroorzaken elektromagnetische velden.
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden geeft onafhankelijke informatie over elektromagnetische velden en gezondheid.

Bron: RijksOverheid.nl op 24 augustus 2019.
Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
© 2021 pa0bak, overname eigen artikelen toegestaan met bronvermelding.
Artikelen van derden bevatten een bronvermelding.
Ron's CMS versie 210209a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast     op
18627 µsec.
9133 bytes
24 aug 2019
24 aug 2019