U bevindt zich in
Antennes en Vergunning
Dutch Amateur Radio Station
PA0BAK
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start AntenneConvenant Antenne Radiozendamateur Antenne Wanneer Vergunnings Vrij Beleid Plaatsing van Antennes BlootstellingsLimieten KennisPlatform Regels Plaatsing Antennes Bestandeninfoblad schotelantennes 20 7.pdf
AntenneConvenant

 

De belangrijkste afspraken uit het Antenneconvenant
In het Antenneconventant hebben de mobiele telefoon bedrijven, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) afspraken gemaakt over een zorgvuldige werkwijze rondom het plaatsen van vergunningvrije antenne-installaties.
Antennes die minder dan 5 meter hoog zijn, zijn vergunningvrij.
De in het Antenneconvenant gemaakte afspraken zijn juridisch bindend.

Blootstellingslimieten elektromagnetische velden
Alle mobiele telefoon bedrijven zorgen ervoor dat de blootstelling van burgers aan elektromagnetische velden van antenne-installaties zo klein mogelijk is.
Zij stellen de antennes zo op dat de blootstellingslimieten niet worden overschreden op vrij toegankelijke plekken en in woningen.
Het Agentschap Telecom houdt toezicht op het hanteren van deze limieten door steekproefsgewijs metingen bij antennes uit te voeren.

Plaatsingsplan nieuwe antennes
Een bedrijf dat een nieuwe antenne-installatie in een gemeente wil plaatsen, moet voor die gemeente één (gezamenlijk) plaatsingsplan opstellen voor de hele gemeente.
Dit geldt zowel voor vergunningplichtige als vergunningvrije antenne-installaties.

Een plaatsingsplan bevat een duidelijke kaart, waarop de bestaande antennes en locaties van nieuwe antennes staan aangegeven.
Bij het vaststellen van locaties voor vergunningvrije antennes neemt het mobiele telefoonbedrijf het advies van de gemeente zoveel mogelijk mee.

Als een nieuwe vergunningvrije antenne gepland wordt op een woongebouw, moet het bedrijf in het plaatsingsplan uitleggen waarom de antenne juist daar moet komen.
Het mobiele telefoonbedrijf moet, eventueel samen met de gebouweigenaar, met de bewoners communiceren over de plaatsing van de antenne.

Instemmingsprocedure vergunningvrije antenne-installaties
ls een vergunningvrije antenne op een woongebouw wordt geplaatst, moet de gebouweigenaar daarvoor toestemming geven.
Daarnaast moet het bedrijf een instemmingsprocedure houden onder de bewoners.
Deze procedure is een afspraak in het Antenneconvenant, die is ingesteld om huurders van een woongebouw te informeren en betrekken bij de besluitvorming bij het plaatsen van een antenne-installatie.
Als de meerderheid van de bewoners ermee instemt, mag een vergunningvrije antenne-installatie op een woongebouw wordt geplaatst worden.

Verloop instemmingsprocedure
Per huisadres wordt één instemmingsaanvraag verstuurd, ongeacht het aantal bewoners op het adres.
Goedkeuring voor plaatsing ontstaat als de meerderheid vóór plaatsing stemt.
Niet-geretourneerde en ongeldige stembiljetten worden geteld als stem vóór plaatsing.

Als meer dan de helft van de huisadressen tegenstemt, mag de installatie niet worden geplaatst.
Het mobiele telefoonbedrijf mag wel binnen 30 dagen een tweede instemmingsronde starten.
Dit geeft het mobiele telefoonbedrijf de mogelijkheid iets te doen met de geuite bezwaren in de eerste instemmingsronde.
De uitslag van deze tweede instemmingsronde is definitief.
Eventuele instemming met de plaatsing van de vergunningvrije antenne-installatie(s) is vijf jaar geldig.
Als het bedrijf niet binnen deze termijn de antenne-installatie plaatst, vervalt de instemming en is een nieuwe een instemmingsprocedure nodig.

Bron: KennisPlatform op 20 okt 2020
Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
© 2021 pa0bak, overname eigen artikelen toegestaan met bronvermelding.
Artikelen van derden bevatten een bronvermelding.
Ron's CMS versie 210209a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast     op
2758 µsec.
7988 bytes
20 okt 2020
20 okt 2020