Hoofdstuk:
Antennes
Wereld rond PA0BAK Wereld rond

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Antenne Radiozendamateur Hulp bij Antenneplaatsing Regels Plaatsing Antennes
Index

Dit is de zoveelste website met informatie voor RadioZendAmateurs.
Helaas gebeurt het (te) vaak, dan informatie niet (of niet volledig) wordt bijgewerkt.
Om de reden wil ik zomin mogelijk informatie van derden op deze website, maar link ik direct naar de bron.
Hopelijk is dit in het gebruik makkelijker, duidelijker, eenvoudiger, of betrouwbaarder.

Op deze website zijn de diverse linken van een kleur voorzien:
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 pa0bak.
CMS versie        231106a
Template versie 230405a
Colofoon
Bron: PA0BAK op 22 nov 2021.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
05 Dec 2023
22366 µsec.
4763 Bytes
15 aug 2021
31 dec 2022